Novou registraci do systému lze provést pouze telefonicky na čísle 602 167 182, osobně nebo zasláním požadavku na e-mail: lenka.kovacechova@seznam.cz s uvedením Vašeho celého jména, telefonního čísla a e-mailové adresy. Po zaregistrování se již můžete rezervovat na lekce ve CVIČKU přes internet.

Rezervaci lze odhlásit nejpozději do 12 hod. téhož dne, kdy se lekce koná. U ranních lekcí do 20 hod. předchozího dne. Pozdě odhlášená rezervace bude považována za neodhlášenou. Za neodhlášenou rezervaci budeme požadovat plnou úhradu vstupného.

Lekce probíhají při účasti minimálně tří cvičenců.

 

Vyberte událost, zvolte počet osob a potvrďte rezervaci: