Novou registraci do systému lze provést pouze telefonicky na čísle 602 167 182, osobně nebo zasláním požadavku na e-mail: lenka.kovacechova@seznam.cz s uvedením Vašeho celého jména, telefonního čísla a e-mailové adresy. Po zaregistrování se již můžete rezervovat na lekce ve CVIČKU přes internet.

Rezervaci lze odhlásit nejpozději do 12 hod. téhož dne, kdy se lekce koná. U ranních lekcí do 20 hod. předchozího dne. Pozdě odhlášená rezervace bude považována za neodhlášenou. Za neodhlášenou rezervaci budeme požadovat plnou úhradu vstupného. Z důvodu malé kapacity tělocvičny jsme nuceni přistoupit k opatření proti častému blokování lekcí a následným odhlašováním na poslední chvíli.  Pokud se třikrát v průběhu tří měsíců takto odhlásíte budou vám zrušeny přihlašovací údaje a budete se moci nahlašovat pouze telefonicky v den konání lekce. Věříme, že toto opatření přispěje k větší spokojenosti těch, kteří to se cvičením myslí opravdu vážně.

Lekce probíhají při účasti minimálně čtyř cvičenců.

 

Vyberte událost, zvolte počet osob a potvrďte rezervaci: